Vår styrelse

Gavlegårdarna är ett kommunalt bolag. Vår ägare Gävle kommun avgör till stor del vilken inriktning vi ska ha i vårt arbete. Styrelsen granskar vårt arbete och att vi följer riktlinjerna.

Ordförande

Vice ordförande

 
Per-Åke Fredriksson, ledamot Lars-Göran Lundh, Ledamot  

Per-Åke Fredriksson
Skicka e-post

 Lars-Göran Lundh
Skicka e-post

 
     
 

Ledamöter

   
Ylva Bandman, ledamot
Richard Carlsson, Ledamot. Bild saknas Lena Lundgren, ordförande

Ylva Bandman
Skicka e-post

Richard Carlsson

Lena Lundgren
Skicka e-post

Pia Jansson, Ledamot Richard Carlsson, Ledamot. Bild saknas  

Pia Jansson
Skicka e-post

Ove Vestin
Skicka e-post 

 
     
 

Suppleanter

   
Anders Aldén, suppleant Nils Ekholm, Suppleant
Ina Fagerlind, suppleant

Anders Aldén
Skicka e-post

Nils Ekholm
Skicka e-post

Ina Fagerlind
Skicka e-post

Torgny Jacobsson, suppleant. Bild saknas Torgny Jacobsson, suppleant. Bild saknas  

Torgny Jacobsson

Katarina Samuelsson
Skicka e-post

 
 
 

Personalrepresentanter

   
Olle Borgqvist, personalrepresentant
Fredrik Hellqvist
Fredriks Hellberg, personalrepresentant

Olle Borgqvist
Skicka e-post

Fredrik Hallquist

Fredrik Hellberg
Skicka e-post


   

Markus Andersson
Skicka e-post

    
Gavlegårdarna är ett kommunalt bolag. Vår ägare Gävle kommun avgör till stor del vilken inriktning vi ska ha i vårt arbete. Styrelsen granskar vårt arbete och att vi följer riktlinjerna.