Forsbacka Gruppboende

Tillsammans med Omvårdnad Gävle avser Gavlegårdarna att i bruksorten Forsbacka bygga en gruppbostad bestående av sex lägenheter med gemensamma utrymmen.

Bostäderna är till för personer med funktionsnedsättningar och som har rätt till bostad enligt LSS-lagen (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Under våren 2016 hoppas Gavlegårdarna att kunna vara igång med byggandet för att vara klara till november 2016.

I Forsbacka bor knappt 2 000 invånare och från orten har man bra kommunikationer till bland annat Valbo Köpcentrum men även till Sandviken och Gävle. Här finns fina strövområden och närheten till Storsjön möjliggör ett aktivt båt- och strandliv.

Tillsammans med Omvårdnad Gävle avser Gavlegårdarna att i bruksorten Forsbacka bygga en gruppbostad bestående av sex lägenheter med gemensamma utrymmen.