Gävle Strand - Kvarteret Iris

Vill du bo havsnära, men ändå med närhet till city?

Just nu pågår etapp två av Gavlegårdarnas nybyggnation på Gävle Strand. I kvarteret Iris uppförs flerbostadshus i fyra respektive fem våningar. Totalt kommer 68 stycken lägenheter, tre lokaler samt sex lägenheter med personal- och gemensamhetsutrymmen att i slutet av 2017 stå färdiga.

En av huskropparna kommer att husera en altan, på husens tak kommer solceller att placeras ut för att komplettera den övriga elen.  De tre butikslokalerna kommer att ligga ut mot kanalen med en torgyta. Du tar dig snabbt och enkelt in till Gävle city via de cykelvägar som anläggs i området, stationära cykelpumpar kommer att placeras ut och lämpliga ytor för cykelförvaring finns med i planritningarna.

Gävle Strand som stadsdel fortsätter i och med Gavlegårdarnas nybyggnationer att växa och etablera sig som en attraktiv levnadsplats i Gävle. Under en femårsperiod med start 2016 har vi åtagit oss att bygga 750 nya lägenheter. Gävle Strand erbjuder det mesta man som boende behöver för att trivas. Som om inte den vackra omgivningen och det alltid så närvarande havet vore nog finns här i dagsläget minilivs, skatepark, restauranger, caféer, förskolor, hälsocentral, vård- och omsorgsboende.

Vill du bo havsnära, men ändå med närhet till city?

PÅGÅENDE PROJEKT

Almvägen

Läkerolområdet

Gävle Strand - Kv Iris

Gävle Strand etapp 3

Forsbacka gruppboende

Sörby Backe

Underhållsprojekt

 

 

VILL DU BO PÅ GÄVLE STRAND?

Vi kommer ta emot  intresseanmälningar under hösten 2017. För att kunna lämna en intresseanmälan krävs det att man är registrerad i Gavlegårdarnas bostadskö. Håll utkik här på vår webb eller på vår Facebook-sida där vi meddelar när anmälningarna öppnar.