Gävle Strand Etapp 3

Upplev närheten till havet på ålderns höst

Gavlegårdarna har två pågående nybyggnadsprojekt på Gävle Strand, kvarteret Iris  samt det projekt som omnämns som etapp 3 som omfattar ett vård- och omsorgsboende på stadsdelens västra sida.

Här bor du havsnära, bekvämt och tryggt i våra femvåningshus som rymmer 70 lägenheter i regi av Omvårdnad där av tio lägenheter är avsedda för palliativ vård. 60 lägenheter är till för dig som vill bo i ett vanligt äldreboende och ytterligare tio lägenheter kommer med största sannolikhet att ha inriktningen "Tryggbo", dvs boende för människor som är 55 år eller äldre.

Genom Gävle Strand löper Gavleån och en kanal med båtplatser och bryggor. Gavlegårdarna uppförde sitt första hus på Gävle Strand 2008 och lägenheterna här är eftertraktade och attraktiva.

Upplev närheten till havet på ålderns höst