Godisfabriken

Historisk byggnad i anrika kvarter - nu förvandlas Läkerolområdet till ett bostadskvarter. Vi kallar det Godisfabriken!

Läkeroltomten/Godisfabriken

De 47 000 kvadratmetrarna söder om Gävle Strand ska omvandlas från fabriksområde till attraktiva bostadskvarter. Området kring den anrika Läkerolfabriken ska vid byggnadsprojektets slut bestå av närmare 600 nya bostäder. I skrivande stund pågår arbetet med att förbereda marken för de nybyggnationer som ska uppföras där - går allt som planerat börjar rivningar av byggnader under hösten 2017 och byggandet av bostäderna under 2018.

Vilka av de nuvarande byggnaderna som ska sparas har man i samarbete med Cloettas antikvarieutredning kommit fram till - i dagsläget är tre byggnader uppsatta på listan över hus som ska bevaras. De nybyggda husen ska passa in i de gamla kulturmiljöerna. 

Byggnadsprojektet kommer att delas in i flera etapper och utomstående aktörer kommer att anlitas. Även utomstående exploatörer bjudas in för att blandningen av hyres- och bostadsrätter ska bilda ett sånt levande och attraktivt bostadsområde som möjligt.

Håll koll här på hemsidan och på våra sociala kanaler facebook och LinkedIn för mer information.

Klicka här för att registrera dig och börja samla köpoäng

På gavle.se finns allt om detaljplanen publicerat. Läs här >>

Godisfabriken i media

https://www.gd.se/logga-in/rekordmanga-ville-veta-mer-om-godisfabriken-det-har-ska-bli-gavles-vackraste-stadsdel

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/stort-intresse-for-lakeroltomten

Historisk byggnad i anrika kvarter - nu förvandlas Läkerolområdet till ett bostadskvarter. Vi kallar det Godisfabriken!