Läkerolområdet

Historisk byggnad i anrika kvarter - nu förvandlas Läkerolområdet till ett bostadskvarter

De 47 000 kvadratmetrarna söder om Gävle Strand ska omvandlas från fabriksområde till attraktiva bostadskvarter. Området kring den anrika Läkerolfabriken ska vid byggnadsprojektets slut bestå av närmare 600 nya bostäder. I skrivande stund pågår arbetet med att förbereda marken för de nybyggnationer som ska uppföras där - går allt som planerat börjar bostäderna att byggas under 2017 eller 2018.

Vilka av de nuvarande byggnaderna som ska sparas har man i samarbete med Cloettas antikvarieutredning kommit fram till - i dagsläget är tre byggnader uppsatta på listan över hus som ska bevaras. De nybyggda husen ska passa in i de gamla kulturmiljöerna. Under vinter 2016 hoppas Gavlegårdarna att Gävle kommun kan leverera en detaljplan som gör att gestaltningen av området blir mer specifik.

Byggnadsprojektet kommer att delas in i flera etapper och utomstående aktörer kommer sannolikt att anlitas. Även utomstående exploatörer kommer att bjudas in för att blandningen av hyres- och bostadsrätter ska bilda ett sånt levande och attraktivt bostadsområde som möjligt.

I skrivande stund är det oklart när Gavlegårdarna kommer att börja ta emot intresseanmälningar gällande nybyggnationerna på Läkerol-området - håll dig gärna uppdaterad om projektet genom vår webb eller via vår Facebook-sida.

Historisk byggnad i anrika kvarter - nu förvandlas Läkerolområdet till ett bostadskvarter