Corporate Social Responsibility (CSR)

Gavlegårdarna arbetar systematiskt med företagets ansvar i samhället.

En självklar del av Gavlegårdarnas arbete handlar om det ansvar vi har som en del av samhället. Vi följer idén om Corporate Social Responsibility (CSR) - som på svenska brukar översättas med "företagens sociala ansvar" - och redovisar vårt arbete i en rapport.

Rapporten är indelad i kapitel om:

  • Socialt ansvarstagande
  • Miljöansvar
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Samspel med intressenter
  • God arbetsmiljö

Läs mer i Gavlegårdarnas CSR-rapport för 2011

 

Samarbete i Europa

Sedan 2006 är Gavlegårdarna aktiv medlem i European Housing Network (Eurhonet). Det är ett nätverk med 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom nätverket delar vi kunskap och erfarenheter mellan länder och företag.

Läs mer i Eurhonets rapport Best Practices for a responsible housing in Europe (pdf)

Gavlegårdarna arbetar systematiskt med företagets ansvar i samhället.

Samarbete
Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Klimat och miljö
Vår styrelse har bestämt att Gavlegårdarna ska vara klimatneutralt 2015.

Corporate Social Responsibility
Vi arbetar med sociala och miljömässiga hänsyn med hjälp av begreppet Corporate Social Responsibility. Vi samarbetar också med andra bostadsbolag i Europa.

Sköna gröna Sätra
I stadsdelen Sätra pågår en omfattande stadsdelsförnyelse. Sköna gröna Sätra är ett paraplyprojekt för alla delprojekten. Projekten finns samlade på en gemensam webbplats.

Bodemokrati
Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Förnyelse av stadsdelar och bostäder
En av Gavlegårdarnas stora utmaningar är att förnya bostadsbeståndet stadsdel för stadsdel.